top of page
it03.jpg
โรคร้ายสุดฮิต 5 โรคที่คร่าชีวิตคนไทยมากที่สุด
 • โรคมะเร็ง

 • โรคหัวใจและหลอดเลือด ไขมันในเลือดสูงและโรคหลอดเลือดหัวใจ

 • วัณโรค ปอดอักเสบ โรคระบบทางเดินหายใจ

 • โรคของต่อมไร้ท่อ (โรคกลุ่มเบาหวาน ไทรอยด์ ต่อมหมวกไต)

 • โรคจากการดื่มแอลกอฮอล์

จะเป็นอย่างไร หากต้องเผชิญกับโรคร้าย ทำงานไม่ได้… ขาดรายได้!!!  แถมยังมีภาระค่ารักษาพยาบาลก้อนโตที่ไม่ได้คาดคิด จะดีไหมถ้ามีเงินก้อนไว้รักษาตัว!!

รายละเอียดแบบประกันสุขภาพ และผลประโยชน์

1) หากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น 1 ใน 47 โรคร้าย ได้รับเงินก้อน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (สามารถดูรายละเอียดได้ด้านล่าง)


2) รับเงินก้อน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ


หมายเหตุ

หากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงมากกว่า 1 โรค บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เพียงโรคใดโรคหนึ่งเท่านั้น
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตามข้อ 2 ข้างต้นเพียง 1 ครั้งตลอดอายุกรมธรรม์ที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่ แม้ว่าจะมีการต่ออายุสัญญาเมื่อมีการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามข้อ 1 แล้ว สัญญาเพิ่มเติมนี้จะสิ้นผลบังคับทันที

โรคร้ายแรง 48 ที่ได้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์

 1. โรคมะเร็งระยะลุกลาม

 2. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด

 3. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ

 4. การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ

 5. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน

 6. เนื้องอกในสมอง ชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง

 7. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก

 8. โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต

 9. โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องได้รับการผ่าตัดลอกหลอดเลือดแดงคาโรติด

 10. โรคไตวายเรื้อรัง

 11. โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรัง

 12. แผลไหม้ฉกรรจ์

 13. การฉีกขาดของรากประสาทต้นแขน

 14. โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว

 15. ภาวะอะแพลลิก

 16. การสูญเสียการได้ยิน

 17. การสูญเสียความสามารถในการพูด

 18. โรคกล้ามเนื้อเสื่อม

 19. โรคผนังหลอดเลือดแดงใหญ่

 20. ตับวาย

 21. โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด

 22. โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย

 23. โรคพาร์กินสัน

 24. โรคโปลิโอ

 25. ไตอักเสบลูปูส จากโรคซิสเต็มมิค ลูปูส อิริเธมาโตซูส

 26. การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า

 27. สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส

 28. โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์

 29. โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง

 30. การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย

 31. ภาวะโคม่า

 32. การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง

 33. โรคระบบประสาทมัลติเพิล สะเคลอโรสิส

 34. อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา ข้อ

 35. การผ่าตัดกระดูกสันหลังคดที่ไม่ทราบสาเหตุ

 36. โรคปอดระยะสุดท้าย

 37. โรคกล้ามเนื้อหัวใจ

 38. ภาวะตับอ่อนอักเสบที่กลับเป็นซ้ำและเรื้อรัง

 39. โรคเท้าช้าง

 40. การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ

 41. โรคถุงน้ำในไต

 42. โรคเนื้อเยื่อพังผืดอักเสบติดเชื้อและเป็นเนื้อตาย

 43. โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ

 44. โรคหนังแข็งชนิดลุกลาม

 45. ภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ชนิดรุนแรง

 46. โรคลำไส้อักเสบเป็นแผลรุนแรง

 47. ตาบอด

 48. โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ

bottom of page